Organizačná štruktúra

Valné zhromaždenie

Rada predsedov

Predseda: Peter Sandtner
Podpredseda: Andrej Dvorecký
Tajomník: Eva Javorská

Predsedníctvo

Predseda: Peter Sandtner
Podpredseda: Branislav Borovský
Ústredný tajomník: Igor Chovan
Čestný predseda: Rudolf Dobiáš, Peter Sandtner

Kontrolná komisia

Katarína Smiešková (západné Slovensko)
František Škapec (stredné Slovensko)
Mária Fiasková (východné Slovensko)

Regionálne organizácie

Západoslovenský región: Peter Sandtner
Stredoslovenský región: Andrej Dvorecký
Východoslovenský región: Eva Javorská

Oblastné organizácie a  ich predsedovia

Banská Bystrica Mária Gondová
Bardejov Beáta Ivanová
Bratislava Peter Sandtner
Čadca Anna Jarošová
Košice Pavol Dečo
Lučenec Ján Slatinský
Malacky Anna Kožuchová
Martin Ernest Birvoň
Michalovce Viera Michaličová
Nitra Ondrej Fronc
Pezinok František Matiašovský
Poprad Marián Šiška
Prešov Paulína Štefaničová
Prievidza August Masár
Senec Katarína Smiešková
Skalica Bernardína Sprušanská
Spišská Nová Ves Eva Javorská
Stará Ľubovňa Mária Krajgerová
Trenčín Rudolf Dobiáš
Trnava Cecília Hučková Dobšovičová
Trstená František Škapec
Vranov nad Topľou Mária Fiasková
Žilina Andrej Dvorecký

HYMNA KPVS

Sekcie a ich predsedovia

Sekcia Deti politických väzňov pri MO Bratislava – Mária Jurčovičová
Sekcia Deti politických väzňov pri OO Nitra – Julianna Brezinská
Sekcia PTP pri MO Bratislava – František Kľuska
Sekcia PTP pri OO Košice – Zoltán Korponay
Sekcia PTP pri OO Nitra – Dionýz Kurča
Sekcia odvlečených do bývaleho ZSSR pri MO Bratislava – Nadežda Evansonová

Kancelária KPVS

Peter Sandtner, riaditeľ kancelárie, administratívny pracovník
Branislav Borovský, ekonomický pracovník